جزوه ژئودزی و محاسبات

جزوه ژئودزی و محاسبات

جزوه ژئودزی و محاسبات ، کد 0096 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 3205 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


و محاسباتIIژئودزی

فصل اول : سیستم های مختصات مورد نیاز در ژئودزی

فصل دوم : محاسبات و تعیین مختصات ژئودتیک

فصل سوم : مبانی ریاضی سیستم های تصویر مشابه

 

  • مشاهدات ژئودزی کلاسیک { طول + زوایه}
  • اعمال خطا های سیستماتیک { فیزیکی ، هندسی}
  • محاسبه مختصات سیستم تصویر {X . Y}

 

سیستم های مختصات مورد نیاز در ژئودزی

تعریف یک سیستم مختصات

حرکات دوره ای زمین

سیستم مختصات زمینی

سیستم مختصات مساوی

سیستم های مداری

تعاریف

قطب اولیه

صحنه مرجع اولیه

صحنه مرجع ثانویه

قطب ثانویه

سیستم های زمینی ژئوسنتویک

سیستم های زمینی توپوسنتریک

سیستم سماوی افقی H

سیستم سماوی بعدی R.A.

سیستم سماوی زوایه ساعتی H.A.

سیستم سماوی اکلپتیک E

سیستم های مداری

حرکت قطبی

معادله دیفرانسیل اولر – تفسیر حرکت قطبی

تفسیر ماگزیسم اینرسیای زمین

سازمان های بین المللی مطالعه حرکت قطب

قطب لحظه ای

قطب واقعی

قطب متوسط (CIO)

سیستم مختصات دو بعدی قطب

سیستم مختصات طبیعی زمین

سیستم مختصات لحظه ای زمین

سیتم مختصات قراردادی (متوسط) زمین

سیستم مختصات ژئودتیک

بیضوی رفرانس

مشخصات دیتوم مسطحات در ژئودزی

برداز وضعیت نقطعه واقع بر بیضوی بر حسب X,Y

معادلات بیضوی

مشخصات سیستم مختصات ژئودتیک

بردار وضعیت نقطه واقع در فاصله H  از سطح بیضوی X,Y

مقاطع قائم اصلی

رویه بیضوی

شعاع انحنای مقطع قائم نصف النهاری

تبدیل مختصات کوسی ژئودتیک به مختصات کارتزین CT

تبدیل مختصات کارتزین CT به مختصات گوسی ژئودتیک

تبدیل مختصات گوسی ژئودتیک

سطح مختصات ژئودتیک

پارامترهای معروف بیضوی رفرانس

پارمترهای معرف بیضوی رفرانس

سیستم مختصات نجومی محلی

سیستم مختصات ژئودتیک محلی

انتقال مختصات از سیستم ژئونستریک به سیستم توپونستریک


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از download

خرید فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دریافت فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از download

خرید پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دریافت نمونه سوال جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از download

خرید پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دریافت مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از download

خرید فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از download

خرید مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از download

دانلود مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از www

خرید پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دریافت فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از www

خرید نمونه سوال جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دریافت فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از www

خرید فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دریافت فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از www

خرید کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از www

دانلود مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دریافت پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

خرید فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دریافت کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

خرید تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دریافت تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

خرید فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

خرید فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از pdf

دانلود کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دریافت فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از word

خرید نمونه سوال جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از word

خرید فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دریافت فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دریافت فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دانلود کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از word

دریافت تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از free

خرید تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود پروژه جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دریافت کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دریافت مقاله جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود فایل جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دریافت فایل pdf جزوه ژئودزی و محاسبات از free

خرید کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دانلود کارآموزی جزوه ژئودزی و محاسبات از free

دریافت فایل word جزوه ژئودزی و محاسبات از free

خرید تحقیق جزوه ژئودزی و محاسبات از free


مطالب تصادفی